Muziejaus istorija

     „Jau pradžios mokyklos mokytojai, vaikščiodami po kaimus, apie 1930 m. pradėjo rinkti arba registruoti senoviškus daiktus. Jie rinko tošelėm rištas puodynes, rūpintojėlius, kryžius – mūkeles. Ir kt. Mokykloje buvo paskirtas vienas kambarys, kurio lentynose laikė radinius. Karas viską sunaikino. Užaugusi ir atvažiavusi dirbti į gimtąjį kraštą, mokykloje jau neradau nė vieno eksponato. Vėl buvo pradėta kalbėti apie muziejau steigimą. Pirmiausia mokiniai pradėjo rinkti pinigus. Atnešė sidabrinių litų, markių, carinės Rusijos pinigų, červoncų. Pasitaikė ir retesnių pinigų, bet labai nedaug. Nešė ir įvairią senovinę literatūrą, laikraščius, atsišaukimus, ištraukas iš slėptuvių. Siūlė ir didesnių eksponatų, bet mokykla buvo maža, todėl su A.Baronu, tuo metu kraštotyros darbui vadovavusiu mokymo dalies vedėju, ilgai galvojome, kur dėti sunešta turtą. . Dėjome į dėželes, palėpes, laikėme savo namuose. Norėdami, kad mokiniai įsitrauktų į šį kilnų darbą, surinktą medžiagą populiarinome stenduose, mokinių ir tėvų susirinkimuose, rašėme į spaudą..“ iš A.Dereškevičienės prisiminimų.
   1961 m. viename kambaryje surinkta medžiaga jau buvo prieinama visiems pageidaujantiems, A. Barono iniciatyva mokykloje įkurtas kraštotyros muziejus.
    Muziejaus įkūrėju laikomas Antanas Baronas, tuo metu dirbęs gruzdžių vidurinės mokyklos pavaduotuoju. Jis buvo aktyvus kraštotyrininkas, organizuodavo mokinių ekspedicijas į kaimus, iš kur grįždavo su įdomiais eksponatais.
   1973m. Gruzdžių Augustino Griciaus vidurinės mokyklos kraštotyros muziejus buvo pripažintas kaip visuomeninis mokyklos muziejus.
  A.Baronui išvykus dirbti į Radviliškį, per 400 jo surinktų eksponatų ėmėsi globoti direktorė Adolfina Dereškevičienė. Direktorė taip pat ėmėsi kraštotyros darbo, eksponatų gausėjo.
    2003 m. Gruzdžių gimnazijos muziejus pavadintas A.Dereškevičienės vardu ir oficialiai dabar vadinasi A.Dereškevičienės kraštotyros muziejus.
     2004-2011 metais kraštotyros muziejui vadovavo Lionė Gulbinaitė. Ji užmezgė ir palaikė glaudžius ryšius su Lietuvos aviacijos muziejumi Kaune.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą