Muziejaus įkūrėjaiANTANAS BARONAS           Gimė 1923 m. birželio 13 d. Šimėkų k., Sasnavos vlsč., Marijampolės apskr.
           1944 m. baigė Prienų „ Žiburio“ gimnaziją, 1954 m.- Vilniaus pedagoginį institutą, istorikas. Pensininkas nuo 1983 m.
            1953 m. pradėjęs dirbti Gruzdžių vidurinėje mokykloje istorijos mokytoju, aktyviai įsijungė į kraštotyros veiklą. Domėjosi įdomiais ir įžymiais žmonėmis, kaimo sodybose buvusiais įnagiais (girnos, aliejaus spaustuvai ir pan.).
            Vėliau, mokykloje susibūrus jaunųjų turistų būreliui, prasidėjo turistinis judėjimas. Jo nariai aktyviai keliaudavo, aplankė nemažai žymių žmonių, rinko apie juos medžiagą, kuri kaupėsi mokyklos kraštotyros kampelyje. Viename kambaryje surinkta medžiaga jau buvo prieinama visiems pageidaujantiems nuo    1961 metų. A. Barono iniciatyva mokykloje įkurtas kraštotyros muziejus, rašomi mokyklos metraščiai. Mokytojui išvykus į Radviliškį, muziejui ėmė vadovauti tuometinė mokyklos direktorė A. Dereškevičienė.
           Antanas Baronas apdovanotas Lietuvos švietimo ministerijos garbės raštais, jis- visų Lietuvos kraštotyrininkų suvažiavimų dalyvis.
             Mirė 2008 vasario 7d., palaidotas Gruzdžiuose.

          Žymiausi darbai
 
„Švietimo istorija Gruzdžių apylinkėse“, „Gruzdžių A. Griciaus vidurinės mokyklos metraščiai“.

         Publikacijos spaudoje:

      Kaip mano senelis tapo turtingu žmogumi (Senelio gyvenimo istorija).
                                                                                    Mūsų kraštas. – 1999, birž. 10.
     Tėvas mano gyvenime (Tėvų gyvenimo istorija)
                                                                              Mūsų kraštas. – 1998, birž. 6.
     Kur gimėm, kur augom, kur žemė šventa... (75-ojo gimtadienio šventės aprašas).
                                                                              Mūsų kraštas. – 1988, liep. 1.
     Pirmoji tremties naktis Sibiro žemėje: (tremtinės V. Burkauskienės atsiminimai).
                                                                               Mūsų kraštas. – 1998, geg. 3.
     Neblėsta šviesus mokytojo atminimas: (Prienų „Žiburio gimnazijos įkūrėjo 120-osioms gimimo metinėms)                                      Mūsų kraštas. – 1999, liep. 7.
      Iš seno mokytojo prisiminimų (Kazlų Rūdos urėdo gyvenimo istorija) 
                                                                               Mūsų kraštas. – 1999, spal. 13.
      Kelias į tremtį nepasimirš: (Tremtinio A. Juozaičio prisiminimai)
                                                                              Šiaulių kraštas. – 1997, birž. 14.
      Tėviškė man – didžiausia palaimos sala: (Politinio kalinio St. Grakausko prisiminimai)  
                                                                               Mūsų kraštas. – 1999, geg. 23.
       Išgyvenimai, kurie nepasimiršta (Tremtinių Vytauto ir Genovaitės Mosteikų šeimos istorija)
                                                                               Šiaulių kraštas. – 1999, birž. 12.
       Tarp Šiupylių ir Gruzdžių – visa Lietuva (Rašytojo A. Griciaus 100-osios gimimo metinėms)
                                                                               Mūsų kraštas. – 2000, saus. 22.
           

ADOLFINA DEREŠKEVIČIENĖ


           Gimė 1927 m. rugpjūčio 22 d., Karvelių k., Gruzdžių vlsč., Šiaulių r.
            Baigė Šiaulių pedagoginio instituto Pedagogikos fakultetą.
            1951 m. rugsėjo 1 d. pradėjo dirbti Gruzdžių vidurinėje mokykloje mokytoja, netrukus buvo paskirta mokymo dalies vedėja.
     Nuo 1959 iki 1982 metų vadovavo Gruzdžių A. Griciaus vidurinei mokyklai. Jau nebedirbdama direktore, dar mokytojavo, puoselėjo mokyklos kraštotyros muziejų, kuriam eksponatai buvo pradėti rinkti nuo 1961 m.“Tai buvo vaikščiojanti enciklopedija, miestelio istorija, jo simbolis. Neužsiverdavo jos namų durys – žmonės ėjo pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais, ėjo pasisemti idėjų, žinių, paguodos,“ – prisimena Gruzdžių A. Griciaus vidurinės mokyklos direktorius J. Vasiliauskas.
      A. Dereškevičienė aktyviai dalyvavo respublikinėje kraštotyros ekspedicijoje Gruzdžių seniūnijoje (1996), suteikė daug vertingos informacijos ir talkino rengiant knygą apie Gruzdžius. Mirė 2003 m. birželio 23 d. Gruzdžiuose, palaidota miestelio kapinėse.
      Žymiausi darbai

   A. Griciaus gyvenimas ir kūryba, 1982.

   Karvelių kaimo istorija, 1996.

   A.Griciaus vidurinės mokyklos kraštotyros muziejaus aprašymas, 1997.

   Trumpa Gruzdžių A. Griciaus vidurinės mokyklos istorija, 1996

    Šv. Roko atlaidai Gruzdžiuose, 1997.

   Gruzdiečių tradicijos, 1997.


   Mokyklos muziejaus aprašymas. / Gruzdžiai / Sud. L. Varkalienė. V., 1999.

   Sunykusio kaimo aidai. / Gruzdžiai / Sud. L. Varkalienė. V., 1999

    Adolfina Dereškevičienė, Aldas Vinslovas. Ankstesni šv. Roko atlaidai Gruzdžiuose.
                                                        / Gruzdžiai / Sud. L. Varkalienė. V., 1
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą