Gimnazijos istorija1939 m. Vilniuje išleistame žinyne “Ateneum Wilenskie” nurodoma, kad 1804 m. Gruzdžiuose veikė parapijinė mokykla, kurioje mokėsi 30 mokinių ir dirbo viena mokytoja.
Apie 1804 – 1815 m. kalba tik sausi skaičiai: žinome, jog dirbdavo vienas mokytojas, kad daugiausia vaikų mokėsi 1810 m. Istorija ištrynė to meto mokytojų, mokinių vardus, gaisrai sunaikino pastatus, glaudusius mažytę Gruzdžių mokyklą.
1843 m. mokykla pradeda dirbti bažnyčios šventoriuje vargšams pastatytame name ,“špitolėje”, o 1865 m. tampa “valdine”, t.y., valstybės globojama mokykla.
1912 m. Gruzdžiuose buvo pradėta statyti mokykla . Tačiau neilgai teko ja naudotis. Pirmasis pasaulinis karas mokyklą pavertė vokiečių ligonine.
1917 m. mokykla vėl pakvietė mokinius į klases. Tai buvo pradžios mokykla , kurioje veikė keturios klasės.
1935 m. pradeda veikti penktas, o vėliau šeštas skyriai.
1944- 1945 m. mokykla pertvarkyta į progimnaziją, tokia ji buvo iki 1948 m. pavasario. Tų metų rugsėjo 1- ają progimnazija perorganizuota į vidurinę mokyklą. 1951 m. išleista pirmoji abiturientų laida.1971 m. pastatytas mokyklos priestatas, dabar tapęs pagrindine mokyklos dalimi.
1972m. mokyklai suteikiamas Augustino Griciaus vardas.
Nuo 1994m. mokyklos direktoriumi dirba Juozas Vasiliauskas, Gruzdžių Augustino Griciaus vidurinės mokyklos auklėtinis.
Daugiausiai mokinių (808) mūsų mokykloje mokėsi 1977-1978m., o mažiausiai (302) 1991 - 1992m.
1998 m. mokykla šventė vidurinės mokyklos 50 – dešimtmetį.
2001 m. mokykloje įrengta sporto salė.
2004m. PIT įsteigimas gimnazijoje
2006 m. išleidome 56 - ąją abiturientų laidą
2006 m. Gruzdžių Augustino Griciaus vidurinė mokykla tampa Gruzdžių gimnazija1843 m. mokykla buvo įrengta Bažnyčios
 šventoriuje iš akmenų pastatytoje špitolėje. 


1918 m. įkurta pradžios mokykla įsikuria 


Panaikinus valsčių 1948 m, pastatas buvo
 perduotas mokyklai
Caro valdžios metais valdine mokykla buvo
 įkurta savivaldybės medinio namo su mansarda rytinėje pusėje              
     Pokario metais pamokos vyko   ir 
    nacionalizuotoje klebonijoje 
   
 Klasės buvo įrengtos ir represuoto    
 J.Laurinavičiaus name 


 
               
1962 m. buvusio mokytojo Kazimiero Pūkio
 malūno statinyje, buvo įrengtos klasės,
    bendrabutis  ir pristatyta sporto salė.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą